Maandag 2/1 (vervanging 1/1 – Nieuwjaar)

Vrijdag 17/3 (inventaris)

Maandag 10/4 (Paasmaandag)

Maandag 1/5 (Feest van de Arbeid)

Donderdag 18/5 en vrijdag 19/5 (OLH Hemelvaart)

Maandag 29/5 (Pinkstermaandag)

Vrijdag 21/7 (Nationale feestdag) en maandag 24/7

Maandag 14/8 en dinsdag 15/8 (OLV Hemelvaart)

Woensdag 1/11 (Allerheiligen)

Maandag 13/11 (vervanging 11/11 – Wapenstilstand)

Maandag 25/12 (Kerstmis)