Geachte klant / beste wijnliefhebber,

Het coronavirus raakt ons allemaal en stelt ons voor een enorme uitdaging. Rabotvins blijft echter open, weliswaar met beperkte capaciteit.

Gedurende deze periode van extra voorzorgsmaatregelen streven wij ernaar de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen voor de bedrijven die hun activiteiten mogen verderzetten. 

U kunt bijgevolg blijven bestellen op het n° 09-225 89 86 of via mail naar info@rabotvins.com, i.deschepper@rabotvins.com of via uw contactpersoon.

Keep safe!

 

Het Rabotvins team